Finalitats

 • Promocionar el voluntariat del territori per tal de preservar i conservar els valors mediambientals de l’entorn.
 • Recuperar el sistema de l’agricultura i la ramaderia tradicional, ecològica i sostenible mitjançant el treball de les terres via minifundi, com a forma de vida de les persones.
 • Recuperar i mantenir terrenys especialment importants per a la biodiversitat i les costums i tradicions humanes, tot promocionant i participant activament amb la custòdia del territori.
 • Promocionar l’estudi científic de totes les disciplines per tal d’aportar valor i innovació a la ciència i a la coneixença del medi ambient i la seva biodiversitat.
 • Promocionar i vetllar per la preservació i continuïtat d’espècies amenaçades de la flora i fauna de l’entorn.
 • Promocionar el turisme responsable i d'experiències, què posant de manifest la riquesa del territori. Apropant als visitants a descobrir les tradicions els oficis singulars, els productes Km. 0 i la gastronomia així com els valors de la nostra gent.
 • Promocionar els productes i serveis del territori, què respectin el medi ambient i reforcin les tradicions locals.
 • Recuperar, mitjançant projectes, tallers i publicacions, els valors, arts i oficis artesans. Les tradicions del territori, perdudes o en perill que es perdin en un futur no llunyà.
 • Assessorar i ajudar a les diferents institucions del territori per la preservació del medi ambient.
 • Divulgar tota mena d’estudis relacionats amb el medi ambient i la biodiversitat, amb especial atenció a l’enregistrament de fotografies i vídeos del entorn.
 • Promoure accions relacionades amb el tractament de les espècies (flora i fauna) invasores que puguin afectar a les especies autòctones.
 • Promoure la recuperació de l’ofici d’arranjament d’infraestructures mitjançant l’ús de la pedra seca.
 • Promoure la preservació de la diversitat dels noms locals de fauna, flora, activitats i tradicions del territori.
 • Promoure la lluita per tal de combatre la regressió del Delta.

Activitats

 • Creació d’una Aula d’educació ambiental per apropar els valors mediambientals i de biodiversitat als joves i al públic en general.
 • Creació d’una Escola de la mar, amb especial atenció a l’estudi i interpretació de les badies del Delta de l’Ebre.
 • Crear una escola d’ornitologia que imparteixi totes les disciplines relacionades amb els ocells.
 • Portar a terme un projecte de participació activa amb centres especials de treball per tal d’apropar el medi ambient als treballadors especials.
 • Portar a terme tota mena d’estudis científics ambientals i de biodiversitat; pioners en les disciplines de la fauna, la flora, els ecosistemes i el medi ambient en general.
 • Portar a terme tasques de cria i reintroducció d’espècies de fauna i flora sensibles a l’acció de l’home i que estiguin en clara regressió.
 • Participar activament de tots aquells projectes del territori que preservin els valors i les tradicions locals i que persegueixin la conservació del medi ambient i la biodiversitat.
 • Col•laborar estretament amb escoles, universitats i qualsevol institució formativa en l’anàlisi, l’estudi i la recerca de qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient, la biodiversitat i les tradicions locals.
 • Estudiar i posar en pràctica accions relacionades amb el tractament de les espècies (flora i fauna) invasores que puguin afectar a les autòctones
 • Entrar a formar part activa de la Xarxa de custòdia de territori i operar en el territori de les Terres de l’Ebre en la custòdia de territori: agrari, fluvial, marí i municipal.
 • Recuperar l’ofici d’arranjament de infraestructures mitjançant l’ús de la pedra seca.
 • Recollir i preservar la diversitat dels noms locals de fauna, flora, activitats i tradicions del territori.
 • Edició de qualsevol mena de publicació didàctica, formativa i/o divulgativa en qualsevol format.
 • Crear, fomentar i participar en grups d’estudi de mesures de lluita contra la regressió del Delta.
 • Creació d’un Banc de Terres per tal de recuperar el minifundi.
 • Creació d’un nucli zoològic per a la divulgació de les principals característiques i vulnerabilitats de les espècies amenaçades.